Pályázati Felhívás

2018. június 14.

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal  a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal ügykezelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Vas megye, 9944 Bajánsenye, Vörösmarty utca 13/A.

Ellátandó feladatok: Ügyiratforgalom kezelése, adminisztrációs feladatok ellátása, postázás, ügyfelekkel kapcsolattartás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal Bajánsenyei Kirendeltségén ügykezelői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9941 Őriszentpéter, Város szer 106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Koh/424-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: ügykezelő.

•         Elektronikus úton Tóth Jenő részére a jegyzo@oriszentpeter.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Vas megye, 9941 Őriszentpéter, Város szer 106. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.