Tanyagondnoki álláshely pályázat

2016. szeptember 07.

Őriszentpéter Város Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Őriszentpéter Város Önkormányzata
tanyagondnok
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Vas megye, 9941 Őriszentpéter, település területe .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szolgáltatás célja, a távolságból eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, valamint egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá, egyéni, közösségi szintű szükségletek kielégítésének segítése.megoldásának segítése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) A tanyagondok egy egyszemélyes intézmény, melynek alapvető célja a települési hátrányokat, az intézményhiányt csökkenteni. rendelkezései az irányadók.

Pályázati minimum feltételek: Szakmunkás végzettség, B kategóriás jogosítvány,

Előnyt jelentő kompetenciák:  helyismeret

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Jenő nyújt, a 94/548-050 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Őriszentpéter Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9941 Őriszentpéter, Városszer szer 106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1819/2016/Ált. , valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok.

•Személyesen: Rókáné Simon Anita, Vas megye, 9941 Őriszentpéter, Városszer szer 106. I. emelet.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Képviselő-testületi döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Községi hirdetőtáblák - 2016. szeptember 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oriszentpeter.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 5.