Pénzügyi ügyintéző álláshely pályázat

2016. december 02.

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal                  

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. pont II. besorolás pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása. A közös hivatal feladatellátási körébe tartozó önkormányzati és költségvetési szervekre vonatkozó költségvetés, beszámoló elkészítése, mérleg készítése, kontírozás, könyvelés kötelezettségvállalás vezetése. A képviselő-testületek pénzügyi témájú előterjesztéseinek elkészítése. Vagyonkataszter, tárgyi eszköz nyilvántartása vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladat-, és hatáskörök, döntések előkészítése

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, pénzügyi-számviteli szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a 45/2012. (III.20.) Kormány rendelet 1. számú melléklete szerint szakmai önéletrajz; 3 hónapos próbaidő vállalásáról szóló nyilatkozat, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatban

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Jenő nyújt, a 06-94/548-050 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9941 Őriszentpéter, Városszer 106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2343/2016/Ált. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal honlapján - 2016. november 29.

Az állás a KÖZIGÁLLÁS-on (www.kozigallas.hu) publikálásra kerül.