Helyi adók változásai!

2021. február 03.

Tisztelt Adózók!

 

Tájékoztató a helyi adókban történt ideglenes, illetve végleges változásokról.

Gépjárműadó

2021. január l-jétől az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

A 2021 előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő 2021-re csúszik.

Jogszabályi háttér: Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján

 

Idegenforgalmi adó

 

A veszélyhelyzet megszűnéséig az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban - kivéve, ha annak összege nulla -be kell vallania az adóhatósághoz.

Jogszabályi háttér: Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (Xl. 13.) Korm. rendelet módosításáró/ szóló 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.§ b) pontja szerint 2021.január  1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (Xl. 3.) Korm. rendelet.

 

Iparűzési adó

 

A mikro-, kis- és középvállalkozók részére két, iparűzési adóval kapcsolatos engedmény lépett életbe 2021-től:

  1. A 2021. évben végződő adóévben azon, a Htv. szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék. Ezzel kapcsolatosan az iparűzési adó bevallás központi nyomtatványa kiegészítésre került egy új bevallás jelleggel „A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás" néven. A KATA-s adózók esetében - akik főszabály szerint nem adnak bevallást - automatikusan érvényesíthető ez az engedmény a 2021. év vonatkozásában.
  2.  A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg­ fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. Ez az engedmény akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára a NAV­ on keresztül külön erre a célra rendszeresített nyilatkozatot ad be.

Jogszabályi  háttér:  A  koronavírus-világjárvány     nemzetgazdaságot      érintő  hatásának    enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet.

 

Tisztelettel:

Tóth Jenő
Jegyző

 

Őriszentpéter, 2021. január 29.