Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

9941 Őriszentpéter, Városszer 106.
telefon: 94/548-050, koh@oriszentpeter.hu

Kirendeltségek

9944 Bajánsenye, Vörösmarty út 13/a. 94/444-005 igazgatas@bajansenye.hu
9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth út 39. 94/526-004 igazgatas@hegyhatszentjakab.hu

A Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések közérdekű információi

Őriszentpéter Város Önkormányzata 9941 Őriszentpéter, Városszer 106.
Bajánsenye Község Önkormányzata 9944 Bajánsenye, Vörösmarty u 13/a

Felsőjánosfa Község Önkormányzata
9934 Felsőjánosfa, Kossuth út 35.

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth út 39.

Őrimagyarósd Község Önkormányzata
9933 Őrimagyarósd, Dózsa Gy. u. 23.

Térkép

Helyi adók változásai!

Tisztelt Adózók!

Tájékoztató a helyi adókban történt ideglenes, illetve végleges változásokról.

Gépjárműadó

2021. január l-jétől az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

A 2021 előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő 2021-re csúszik.

Jogszabályi háttér: Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján

Idegenforgalmi adó

A veszélyhelyzet megszűnéséig az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla -be kell vallania az adóhatósághoz.

Jogszabályi háttér: Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (Xl. 13.) Korm. rendelet módosításáró/ szóló 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.§ b) pontja szerint 2021.január  1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (Xl. 3.) Korm. rendelet.

Iparűzési adó

A mikro-, kis- és középvállalkozók részére két, iparűzési adóval kapcsolatos engedmény lépett életbe 2021-től:

  1. A 2021. évben végződő adóévben azon, a Htv. szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék. Ezzel kapcsolatosan az iparűzési adó bevallás központi nyomtatványa kiegészítésre került egy új bevallás jelleggel „A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás” néven. A KATA-s adózók esetében – akik főszabály szerint nem adnak bevallást – automatikusan érvényesíthető ez az engedmény a 2021. év vonatkozásában.
  2.  A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg­ fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. Ez az engedmény akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára a NAV­ on keresztül külön erre a célra rendszeresített nyilatkozatot ad be.

Jogszabályi  háttér:  A  koronavírus-világjárvány     nemzetgazdaságot      érintő  hatásának    enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet.

Tisztelettel:

Tóth Jenő
Jegyző

Őriszentpéter, 2021. január 29.