Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

9941 Őriszentpéter, Városszer 106.
telefon: 94/548-050, koh@oriszentpeter.hu

Kirendeltségek

9944 Bajánsenye, Vörösmarty út 13/a. 94/444-005 igazgatas@bajansenye.hu
9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth út 39. 94/526-004 igazgatas@hegyhatszentjakab.hu

A Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések közérdekű információi

Őriszentpéter Város Önkormányzata 9941 Őriszentpéter, Városszer 106.
Bajánsenye Község Önkormányzata 9944 Bajánsenye, Vörösmarty u 13/a

Felsőjánosfa Község Önkormányzata
9934 Felsőjánosfa, Kossuth út 35.

Hegyhátszentjakab Község Önkormányzata 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth út 39.

Őrimagyarósd Község Önkormányzata
9933 Őrimagyarósd, Dózsa Gy. u. 23.

Térkép

Ingatlanok jogi helyzetének rendezése

Az ingatlanügyi hatóság a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020.évi LXXI. törvény (Foktftv.) 21.§-a alapján a jelen hirdetményt teszi közzé a kormányzati portálon, az ingatlanügyi hatóság honlapján és az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat honlapján illetőleg hirdetőtábláján, adategyeztetés  céljából .

Az. ingatlan-nyilvántartásban az alább megjelölt föld ingatlan(ok)ra bejegyzett tulajdonos(ok) adatai hiányosak, ezért azok kiigazítása, az ingatlan tulajdoni helyzetének rendezése vált szükségessé. Az. ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság ezúton felhívja a figyelmet arra, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy(ek) hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről,illetőleg halálánakidőpontjáról,úgy ezt – a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül – az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be: